thư viện video

ĐH CẦN THƠ VÔ ĐỊCH SV-LEAGUE 2020

 • [TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN XÃ] - ĐH CẦN THƠ VÔ ĐỊCH SV-LEAGUE 2020

  [TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN XÃ] - ĐH CẦN THƠ VÔ ĐỊCH SV-LEAGUE 2020

 • [HIGHLIGHT] CHUNG KẾT - ĐH CẦN THƠ 1-0 ĐH NÔNG LÂM

  [HIGHLIGHT] CHUNG KẾT - ĐH CẦN THƠ 1-0 ĐH NÔNG LÂM

 • [HIGHLIGHT] - TRANH 3-4: ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN vs ĐH BÁCH KHOA

  [HIGHLIGHT] - TRANH 3-4: ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN vs ĐH BÁCH KHOA

 • [HIGHLIGHT] BÁN KẾT 2 - ĐH NÔNG LÂM 1 - 0 ĐH BÁCH KHOA

  [HIGHLIGHT] BÁN KẾT 2 - ĐH NÔNG LÂM 1 - 0 ĐH BÁCH KHOA

 • [HIGHLIGHT] BÁN KẾT ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN VS ĐH CẦN THƠ

  [HIGHLIGHT] BÁN KẾT ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN VS ĐH CẦN THƠ

 • TỔNG HỢP 21 BÀN THẮNG VÒNG LOẠI SV-LEAGUE 2020

  TỔNG HỢP 21 BÀN THẮNG VÒNG LOẠI SV-LEAGUE 2020

 • HLV CHÂU ĐỨC THÀNH VÀ CÂU CHUYỆN DẪN DẮT ĐẠI HỌC CẦN THƠ TẠI SV-LEAGUE 2020

  HLV CHÂU ĐỨC THÀNH VÀ CÂU CHUYỆN DẪN DẮT ĐẠI HỌC CẦN THƠ TẠI SV-LEAGUE 2020

 • [HIGHLIGHT] ĐH CẦN THƠ 1-0 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

  [HIGHLIGHT] ĐH CẦN THƠ 1-0 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

 • [HIGHLIGHT] ĐH SÀI GÒN 1-1 ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

  [HIGHLIGHT] ĐH SÀI GÒN 1-1 ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

 • [HIGHLIGHT] ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 3-0 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

  [HIGHLIGHT] ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 3-0 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

 • [HIGHLIGHT] THẮNG ĐH VĂN HIẾN 2-1, ĐH BÁCH KHOA VÀO BÁN KẾT SV-LEAGUE 2020

  [HIGHLIGHT] THẮNG ĐH VĂN HIẾN 2-1, ĐH BÁCH KHOA VÀO BÁN KẾT SV-LEAGUE 2020

 • [HIGHLIGHT] ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 2-0 ĐẠI HỌC CẦN THƠ

  [HIGHLIGHT] ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 2-0 ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BẢO TRỢ

TÀI TRỢ