LỊCH THI ĐẤU

Vòng bảng

 • Sân Thống Nhất

  Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

  1-1

  Đại học Văn Hiến

  24-10-2020 16:30

 • Sân Dĩ An

  Đại học Tôn Đức Thắng

  0-0

  Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

  31-10-2020 15:00

 • Sân Dĩ An

  Đại học Nông Lâm TP.HCM

  2-1

  Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  04-11-2020 15:00

 • Sân Dĩ An

  Đại học Sài Gòn

  0-1

  Đại học Cần Thơ

  07-11-2020 15:00

 • Sân Dĩ An

  Đại học Văn Hiến

  0-0

  Đại học Tôn Đức Thắng

  11-11-2020 15:00

 • Sân Dĩ An

  Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  2-0

  Đại học Sài Gòn

  14-11-2020 15:00

 • Sân Dĩ An

  Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

  1-1

  Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

  18-11-2020 15:00

 • Sân Dĩ An

  Đại học Nông Lâm TP.HCM

  2-0

  Đại học Cần Thơ

  21-11-2020 15:00

 • Sân Dĩ An

  Đại học Tôn Đức Thắng

  0-3

  Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

  28-11-2020 15:00

 • Sân Gò Đậu

  Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

  2-1

  Đại học Văn Hiến

  28-11-2020 15:00

 • Sân Dĩ An

  Đại học Nông Lâm TP.HCM

  1-1

  Đại học Sài Gòn

  02-12-2020 15:00

 • Sân Gò Đậu

  Đại học Cần Thơ

  1-0

  Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  02-12-2020 15:00Bán kết 1

 • Sân Dĩ An

  Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

  0-0

  Đại học Cần Thơ

  19-12-2020 15:00

 • Luân lưu 11m

  3-4Bán kết 2

 • Sân Dĩ An

  Đại học Nông Lâm TP.HCM

  1-0

  Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

  20-12-2020 15:00Tranh 3-4

 • Sân Thống Nhất

  Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

  1-1

  Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

  25-12-2020 15:30

 • Luân lưu 11m

  6-5Chung kết

 • Sân Thống Nhất

  Đại học Cần Thơ

  1-0

  Đại học Nông Lâm TP.HCM

  25-12-2020 18:00

Bảng xếp hạng

Bảng A

TT

Đội bóng

Thành tích

Hiệu

Số thẻ

TRƯỜNG

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm

Vàng

Đỏ

1 Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM 3 1 2 0 5 2 3 5 2 0
2 Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 3 1 2 0 3 2 1 5 4 0
3 Đại học Văn Hiến 3 0 2 1 2 3 -1 2 3 0
4 Đại học Tôn Đức Thắng 3 0 2 1 0 3 -3 2 2 0


Bảng B

TT

Đội bóng

Thành tích

Hiệu

Số thẻ

TRƯỜNG

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm

Vàng

Đỏ

1 Đại học Nông Lâm TP.HCM 3 2 1 0 5 2 3 7 2 0
2 Đại học Cần Thơ 3 2 0 1 2 2 0 6 1 0
3 Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 3 1 0 2 3 3 0 3 3 0
4 Đại học Sài Gòn 3 0 1 2 1 4 -3 1 3 0

ĐỘI TUYỂN

 • Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM
 • Đại học Cần Thơ
 • Đại học Khoa học Tự nhiên  – ĐHQG TP.HCM
 • Đại học Nông Lâm TP.HCM
 • Đại học Sài Gòn
 • Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
 • Đại học Tôn Đức Thắng
 • Đại học Văn Hiến

BẢO TRỢ

 • Tuần Châu
 • Vietravel
 • NutiMilk
 • Cà phê ông Bầu
 • Đồng Tâm
 • Thủy sản Nam Miền Trung
 • Chứng khoán Rồng Việt
 • Địa ốc Hưng Phú

TÀI TRỢ

 • An Phước
 • Động Lực

LỊCH THI ĐẤU

Vòng bảng

Dữ liệu đang được cập nhậtBán kết 1

Dữ liệu đang được cập nhậtBán kết 2

Dữ liệu đang được cập nhậtTranh 3-4

Dữ liệu đang được cập nhậtChung kết

Dữ liệu đang được cập nhật

Bảng xếp hạng

Bảng A

TT

Đội bóng

Thành tích

Hiệu

Số thẻ

TRƯỜNG

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm

Vàng

Đỏ

Không có dữ liệu


Bảng B

TT

Đội bóng

Thành tích

Hiệu

Số thẻ

TRƯỜNG

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm

Vàng

Đỏ

Không có dữ liệu

ĐỘI TUYỂN

BẢO TRỢ

 • Tuần Châu
 • Vietravel
 • Nutifood
 • Cà phê ông Bầu
 • Đồng Tâm
 • Thủy sản Nam Miền Trung
 • Chứng khoán Rồng Việt
 • Địa ốc Hưng Phú

TÀI TRỢ

 • An Phước
 • Động Lực