Đại học Sài Gòn

Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý của Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, Đại học Sài Gòn đang đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học theo 2 phương thức chính quy và không chính quy (vừa làm vừa học, liên thông). Cụ thể, trường đang tổ chức đào tạo cho:

o 11 ngành đào tạo Sau đại học

o 03 ngành đào tạo quốc tế

o 33 ngành đại học chính quy

o 03 ngành cao đẳng chính quy

o 07 ngành đào tạo văn bằng hai

o 07 ngành đào tạo hình thức vừa làm vừa học ( Đại học toàn phần)

o 19 ngành đào tạo hình thức vừa làm vừa học ( Đại học liên thông)

o 21 loại hình bồi dưỡng ngắn hạn

Ngoài việc đào tạo cấp bằng, Đại học Sài Gòn còn được phép đào tạo cấp các chứng chỉ tin học và ngoại ngữ và các chứng chỉ về ứng dụng Công nghệ thông tin cùng nhiều nghiệp vụ khác. Trường cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc I, bậc II.

Một số cột mốc thành tích của trường như nhận Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học vào ngày 13/5/2017, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3 do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng vào ngày 20/11/2018.

Cầu thủ Đại học Sài Gòn

Dữ liệu đang được cập nhật

BẢO TRỢ

Vietravel

TÀI TRỢ

  • An Phước
  • Động Lực