Đại học Khoa học Tự nhiên  – ĐHQG TP.HCM

Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Trường cũng là nơi thực hiện những nghiên cứu khoa học để tạo ra các sản phẩm tinh hoa đáp ứng nhu cầu phát triển KHCN và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước.

Với lịch sử gần 80 năm hình thành và phát triển, tiền thân là Trường Cao đẳng Khoa học thuộc Viện Đại học Đông Dương, và lần lượt đổi tên như Khoa học Đại học Đường năm 1953, Trường Đại học Khoa học Sài Gòn năm 1957. Đến năm 1977, trường hợp nhất với trường Đại học Văn khoa thành Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trường hiện nay có 9 khoa đào tạo, nghiên cứu khoa học, 01 viện nghiên cứu, 12 phòng thí nghiệm chuyên sâu, 17 trung tâm nghiên cứu và dịch vụ đào tạo chuyển giao công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực. Trường đã đạt các chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo như bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Cùng với những thành tích đạt được trong học thuật trong nước và Quốc tế, nghiên cứu khoa học các cấp, chuyển giao công nghệ, đóng gớp cho hoạt động xã hội trường đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (2008), danh hiệu Anh hùng Lao động (2010).

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tầm nhìn đến năm 2030 trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM – nơi niềm đam mê khoa học được nuôi dưỡng và chấp cánh.

Cầu thủ Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Dữ liệu đang được cập nhật

BẢO TRỢ

Cà phê ông Bầu

TÀI TRỢ

  • An Phước
  • Động Lực