Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước tại Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Nhà trường không ngừng hoàn thiện và phát triển để trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Trường hiện có 15 khoa, 1 Bộ môn, 03 viện, 17 trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ - hỗ trợ đào tạo và 12 phòng, ban chức năng. Ngoài ra, còn có Văn phòng Đảng ủy, 03 văn phòng đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCS.HCM và Hội Cựu Chiến binh), 01 Nhà Xuất bản, 01 Tạp chí Khoa học và 01 Trường Trung học Thực hành Sư phạm.

Tổng số viên chức và người lao động là 1.815 người, trong đó cán bộ giảng dạy là 1.083 người. Về chức danh, Trường có 09 Giáo sư, 139 Phó Giáo sư. Trong số cán bộ giảng dạy có 467 tiến sĩ, 592 thạc sĩ, 24 đại học. Riêng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học là 1.059/1.083 người, đạt tỷ lệ 98%.

Trường đang đào tạo 109 chương trình đại học (trong đó có 02 chương trình đào tạo tiên tiến, 08 chương trình đào tạo chất lượng cao), 52 ngành và chuyên ngành cao học, 19 chuyên ngành nghiên cứu sinh, với gần 50.000 sinh viên, học viên các hệ đào tạo. Ký túc xá của Trường hiện có khả năng tiếp nhận khoảng 10.000 chỗ ở.

Hiện nay, Chính phủ, các Bộ Ngành Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục đầu tư, hỗ trợ để Trường Đại học Cần Thơ sớm trở thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của quốc gia, khu vực và quốc tế.

 

Cầu thủ Đại học Cần Thơ

Dữ liệu đang được cập nhật

BẢO TRỢ

Đồng Tâm

TÀI TRỢ

  • An Phước
  • Động Lực