Ban tổ chức & điều lệ giải

BAN CHỈ ĐẠO

 

1. Ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG-HCM - Trưởng Ban

2. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm - Phó Trưởng Ban

3. Ông Dương Vũ Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Phó Trưởng Ban

4. Ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên

5. Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood - Ủy viên

 

TỔ ĐỀ ÁN

 

1. Ông Dương Vũ Lâm - Nguyên Phó Chủ tịchLiên đoàn Bóng đá Việt Nam - Tổ trưởng

2. Ông Hoàng Hà - Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao ĐHQG-HCM - Tổ phó

3. Ông Nguyễn Hải Linh - Tổng Giám đốc Nhà hàng ELISA - Tổ phó

4. Ông Nguyễn Đình Tứ - Chánh Văn phòng ĐHQG-HCM - Ủy viên

5. Ông Phan Hoàng Vũ - Giám đốc Nhà thi đấu và Tập luyện thể thao - Trường ĐH Nông Lâm - Ủy viên

 

- Ban chỉ đạo là tổ chức có thẩm quyền cao nhất chỉ đạo công tác điều hành giải. Thành viên BCĐ là những người sáng lập ra giải bóng đá này.

- Tổ đề án có trách nhiệm xây dựng đề án trình Ban chỉ đạo phê duyệt. Tổ đề án hoàn thành nhiệm vụ và tự giải thể sau khi đề án được phê duyệt.

BẢO TRỢ

 • Tuần Châu
 • Vietravel
 • NutiMilk
 • Cà phê ông Bầu
 • Đồng Tâm
 • Thủy sản Nam Miền Trung
 • Chứng khoán Rồng Việt
 • Địa ốc Hưng Phú

TÀI TRỢ

 • An Phước
 • Động Lực

Ban tổ chức & điều lệ giải

Ban tổ chức & điều lệ giải 2021

điều lệ giải

Điều lệ giải 2021

BẢO TRỢ

 • Tuần Châu
 • Vietravel
 • Nutifood
 • Cà phê ông Bầu
 • Đồng Tâm
 • Thủy sản Nam Miền Trung
 • Chứng khoán Rồng Việt
 • Địa ốc Hưng Phú

TÀI TRỢ

 • An Phước
 • Động Lực